Szkolenia i warsztaty

Wybrane szkolenia

Trenerzy projektu szkoleniowo-doradczego Turystyka Wspólna Sprawa. Projekt realizowany dla PARP przez F5 Konsulting. Największy w historii projekt szkoleniowy dla branży turystycznej w Polsce.

 • Komercjalizacja produktu turystycznego
 • Sprzedaż własnego (sieciowego) produktu turystycznego
 • Promocja sieciowego produktu turystycznego
 • Obsługa Klienta
 • Analizy marketingowe
 • Skuteczny marketing usług turystycznych
 • Obsługa Klienta – budowanie trwałych relacji
 • Promocja i tworzenie wizerunku firmy
 • Doradztwo w zakresie promocji produktu turystycznego i Obsługi Klienta

Wybrane szkolenia

Trenerzy projektu szkoleniowo-doradczego Turystyka Wspólna Sprawa. Projekt realizowany dla PARP przez DGA. Największy w historii projekt szkoleniowy dla branży turystycznej w Polsce.

 • Analizy marketingowe – dowiedz się czym dysponujesz
 • Marketing usług turystycznych
 • Obsługa Klienta niegdzie nie jest tak ważna, jak w turystyce
 • Promocja sieciowego produktu turystycznego – czyli pokaż siebie innym
 • Sprzedaż sieciowego produktu turystycznego  – daj turystom  możliwość wydania pieniędzy

Wybrane szkolenia

Trenerzy projektu szkoleniowo-doradczego Gdańska Organizacja Turystyczna i Gdansk Convention Bureau

Profesjonalna obsługa turysty

 • Perspektywa turysty, Perspektywa pracownika, „Gdańskie Manewry Turystyczne”, Źródła zbierania danych, Wiedza- forma- efekt, Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy wszystkimi  podmiotami obsługującymi ruch turystyczny, Cross-promotion i cross-selling
 • Trudny klient – typologia i sposoby radzenia sobie z nimi, Trudne pytania, Komunikacja niewerbalna czyli co wpływa na profesjonalna obsługę, Pokonywanie obiekcji, Sztuka zadawania pytań, Zajęcia z wykorzystaniem kamery video:  Nagrywanie i analiza scenek z obsługi Klienta pod kątem komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Emisja głosu, Dykcja, Jak wyprzedzać oczekiwania turysty, Efektywna rozmowa telefoniczna, Netykieta, Efektywna komunikacja z turystami drogą elektroniczną,  Najczęstsze błędy w komunikacji drogą elektroniczną, E- maile jako narzędzi promocji destynacji,
 • Emisja głosu, Dykcja, Jak wyprzedzać oczekiwania turysty, Efektywna rozmowa telefoniczna, Netykieta, Efektywna komunikacja z turystami drogą elektroniczną,  Najczęstsze błędy w komunikacji drogą elektroniczną, E- maile jako narzędzi promocji destynacji

Znaczenie różnic międzykulturowych w obsłudze ruchu turystycznego

Inne spojrzenie na globalizację  – Czy w globalnej wiosce rzeczywiście tak dobrze się znamy, Narody i kultury – z czego wynikają różnice- modele kulturowo- społeczne, koncepcje podziału kultur, Zwyczaje, słabostki, tradycje i zachowania narodowości czyli praktyczny poradnik dla ciekawych świata, Marketingowe wpadki związane z nieznajomością obcych kultur.

Wybrane szkolenia

Szkolenia dla pracowników hoteli w całej Polsce z  następujących zagadnień

 • Trudny klient – typologia i sposoby radzenia sobie z nimi, Trudne pytania
 • Komunikacja niewerbalna czyli co wpływa na profesjonalna obsługę
 • Pokonywanie obiekcji, Sztuka zadawania pytań
 • Zajęcia z wykorzystaniem kamery video:  Nagrywanie i analiza scenek z obsługi Klienta i autoprezentacji pod kątem komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Wybrane szkolenia

Krajowy Ośrodek EFS projekt rozwoju kadr

Strategiczna identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w
Regionalnych Ośrodkach EFS- Zarządzanie rozwojem pracowników
:

 • potrzeby organizacji a potrzeby pracownika, specyfika nauczania dorosłych, cykl szkoleniowy, luka kompetencyjna, obszary i narzędzia diagnozowania potrzeb szkoleniowych, opracowanie koncepcji badań potrzeb szkoleniowych- warsztaty,
 • planowanie procesu szkoleniowego: cele, metody, rezultaty,
 • metodologia badania potrzeb szkoleniowych, arkusze4 identyfikacji potrzeb szkoleniowych, raporty w systemie RAPS, udzielanie informacji zwrotnej
 • Doradztwo poszkoleniowe: przygotowanie narzędzi do dokonania strategicznej, sieciowej analizy potrzeb szkoleniowych

Budowa kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych

Obsługa i diagnoza potrzeb Klienta:

 • Zasady profesjonalnej obsługi Klienta, budowa relacji z klientem PK, cechy profesjonalisty, potrzeby Klienta, umiejętności komunikacyjne,
 • Własny warsztat pracy w poszukiwaniu i udzielaniu  informacji, terminowość i rzetelność,
 • komunikacja telefoniczna i e-mailowa, radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
 • Szukanie alternatywnego rozwiązania, typologia klienta

 

Wybrane szkolenia

Autorski Projekt szkoleniowy „Turysta dobrze poinformowany”  dla pracowników punktów informacji turystycznej

System zarządzania informacją w punktach IT:

 • turystyka branża dla ambitnych, turysta dobrze poinformowany, źródła informacji, narzędzia zarządzanie informacją,

Wizerunek profesjonalisty

 • Komunikacja niewerbalna czyli co wpływa na profesjonalną obsługę  turystów, Kompetencje komunikacyjne, Typologia turystów, Trudny turysta – typologia i sposoby radzenia sobie z nimi, Techniki komunikacyjna, Trudne pytania, Sztuka zadawania pytań i udzielania odpowiedzi

Marketing internetowy  jako narzędzie promocji destynacji turystycznej

 • współczesny turysta a Internet
 • analiza przypadku visitkujawsko-pomorskie.pl – budowanie współpracy i relacji z branżą turystyczną regionu oraz turystą

Kujawsko- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Śląska Regionalna Organizacja Turystyczna

Wybrane szkolenia

Autorski program szkoleniowy przygotowujący do pracy w punkcie Informacji Turystycznej w projekcie „Zawód Informator Turystyczny. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Zagadnienia szkoleniowe:

 • Turystyka branża dla ambitnych,
 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych (zajęcia warsztatowe, prowadzone z wykorzystaniem kamery video),
 • Obsługa turystów przez telefon i pocztę elektroniczną
 • Obsługa gości zagranicznych z uwzględnieniem różnic międzykulturowych.

Wybrane szkolenia

Autorski Projekt szkoleniowy „Turysta dobrze poinformowany”  dla pracowników punktów informacji turystycznej

System zarządzania informacją w punktach IT:

 • turystyka branża dla ambitnych, turysta dobrze poinformowany, źródła informacji, narzędzia zarządzanie informacją,

Wizerunek profesjonalisty

 • Komunikacja niewerbalna czyli co wpływa na profesjonalną obsługę  turystów, Kompetencje komunikacyjne, Typologia turystów, Trudny turysta – typologia i sposoby radzenia sobie z nimi, Techniki komunikacyjna, Trudne pytania, Sztuka zadawania pytań i udzielania odpowiedzi

Marketing internetowy  jako narzędzie promocji destynacji turystycznej

 • współczesny turysta a Internet
 • analiza przypadku visitkujawsko-pomorskie.pl – budowanie współpracy i relacji z branżą turystyczną regionu oraz turystą

Kujawsko- Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Śląska Regionalna Organizacja Turystyczna

Wybrane szkolenia

EURO 2012 Szkolenie Akademia Marki Miejsc

Budowa Pakietów Turystycznych – Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Warsztaty produktów turystyki biznesowej

Celem warsztatów było zbudowanie sieci współpracy podmiotów sektora publicznego i prywatnego w zakresie rozwijania oferty markowych produktów turystyki biznesowej.

 • Solidarity & Freedom
 • Amber & Relax
 • Castle & Adventure
 • Sea & Emotions

Projekt szkoleniowy dla pracowników punktów informacji turystycznej

MODUŁ I „Droga idealnego Informatora” – Szkolenia dla pracowników Informacji Turystycznej z Gdańska i Województwa Pomorskiego

Szkolenie 1 : „W centrum informacji” – etapy profesjonalnej rozmowy z elementami sprzedaży.

 • Celem szkolenia był trening umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenie technik sprzedaży. Zajęcia prowadzone były z użyciem kamery wideo w oparciu o symulacje sytuacji zawodowych, odgrywanie ról, case study.

Szkolenie 2 : „Co kraj to obyczaj”- znaczenie różnic kulturowych w obsłudze ruchu turystycznego.

 • Celem szkolenia był rozwój kompetencji kulturowych i modyfikacja postaw wobec odmiennych kulturowo narodowości. Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia z zakresu programu wielokulturowego.

MODUŁ II –  „Miejsce Doskonałe” – Szkolenia dla pracowników obiektów noclegowych i atrakcji turystycznych

Szkolenie 1: „W Fabryce Marzeń”

 • Celem szkolenia było podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w pracy. Zajęcia prowadzone były z użyciem kamery wideo w oparciu o symulacje sytuacji zawodowych, odgrywanie ról, case study.

Szkolenie 2: „Co kraj to obyczaj”- znaczenie różnic kulturowych w obsłudze ruchu turystycznego

 • Celem szkolenia był rozwój kompetencji kulturowych i modyfikacja postaw wobec odmiennych kulturowo narodowości. Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia z zakresu programu wielokulturowego.

Szkolenie 3: „Swoje znacie…”- atrakcje turystyczne i oferta kulturalna Trójmiasta- zajęcia interaktywne

 • Celem szkolenia było podwyższenie wiedzy dotyczącej atrakcji turystycznych oraz oferty kulturalnej Trójmiasta. Zajęcia prowadzone były interaktywnie, miały formę gry fabularnej.

Wybrane szkolenia

Szkolenia dla Pracowników punktów Informacji Turystycznej w Województwie Pomorskim w ramach projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego”. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Moduł A1 -Profesjonalna Obsługa Klienta Turysty – w punkcie informacji turystycznej – warsztaty z kamerą video

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji zawodowych pracowników Informacji Turystycznej i budowanie pozytywnego wizerunku destynacji oraz opanowanie zasad profesjonalnej obsługi turysty poprzez trening z kamerą wideo w zakresie programu, który obejmuje m.in.:

 • typologię klientów i dostosowanie do różnych stylów zachowań turysty; • narzędzia i techniki usprawniające obsługę turystów w punkcie informacji turystycznej; • zasady gromadzenia i przekazywania informacji turystom; • zasady postępowania w sytuacjach trudnych;

Moduł A2 -Profesjonalna Obsługa Klienta Turysty

1 dzień – Rozmowa telefoniczna i komunikacja przez e-mail i serwisy społecznościowe w punkcie informacji turystycznej – wykłady i warsztaty

Celem 1 dnia szkolenia było rozwinięcie umiejętności w zakresie profesjonalnej telefonicznej i e-mailowej obsługi Turysty. Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznali zasady i przeprowadzić profesjonalnie rozmowę telefoniczną z Turystą; • poznali zasady e-mailowej etykiety obsługi Turysty z praktycznymi ćwiczeniami ich zastosowania; • poznali reguły prowadzenia rozmów telefonicznych z Turystami w celu udzielenia rzetelnych informacji; • rozwinęli swoje umiejętności interpersonalne poprzez analizę nagrań rozmów telefonicznych i korespondencji „mailowej”.

2 dzień – Różnice międzykulturowe i obsługa turystów zagranicznych – wykłady i warsztaty

Celem 2 dnia szkoleniowego było podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej i rozwinięcie umiejętności w zakres i obsługi turystów zagranicznych.

Wybrane szkolenia

Polska Organizacja Turystyczna – największy projekt szkoleniowy dla branży turystycznej w Polsce. Edycja 2011/2012. Tematy szkoleń

Budowanie Marki

Kreowanie marki, Czym jest marka?, Tworzenie nazwy marki (kreacja komunikatu werbalnego marki, nazwa marki jako wyznacznik strategii marki i jako podstawowy jej komunikat, symbolizm w procesie kreacji nazwy marki), Jak wybrać najlepszą nazwę marki?, Strategie i pozycjonowanie marki. Cykl życia marki., Firmowa księga identyfikacji wizualnej. Warsztaty – tworzenie marki nowego produktu (na przykładzie produktu turystycznego) Tożsamość i wizerunek marki. Pola kreacji marki. Etapy kreacji marki. Etapy budowy marki

E-media Relations

przygotowywanie treści do mediów on-line (m.in. zasady redagowania tekstów przeznaczonych do mediów elektronicznych, wykorzystanie wyszukiwarek w działaniach PR – jak tworzyć tekst pod wyszukiwarki);
skuteczna dystrybucja informacji prasowej on-line / nowoczesne sposoby promowania treści informacji prasowych (m.in. systemy wire-service, news-wire, wykorzystanie serwisów typu Wykop, DIGG, biuro prasowe na stronie www, nowe narzędzia – konferencje prasowe on-line);
wykorzystanie mediów społecznościowych (m.in. wykorzystanie Facebooka, blogów, serwisów typu Blip, Twitter);
monitoring treści w Internecie (m.in. płatne systemy monitoringu, RSSy, narzędzia monitorowania i mierzenia serwisów mediów społecznościowych, reagowanie na sytuacje kryzysowe w Internecie, w tym w mediach społecznościowych).

Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej

Pojęcie marki. Pozycjonowanie produktu. Strategie promowania marki. Planowanie komunikacji marketingowej.
Planowanie procesu komunikacji marketingowej. Budżetowanie działań z zakresu komunikacji marketingowej. Skuteczność i pomiar efektów (wskaźniki mediowe – jak je interpetować) Narzędzia komunikacji.
Skuteczna reklama. Czynniki sukcesu skutecznego przekazu reklamowego. Planowanie i realizacja kampanii reklamowej. Kreatywność jako istotne narzędzie przekazu reklamowego. Reklama a public relations – podobieństwa i różnice.

Marketing w praktyce

Analiza sytuacji wyjściowej w kontekście planowania działań komunikacyjnych. Wybrane metody analiz marketingowych (analiza SWOT – mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, metoda PEST i analiza Pięciu Sił Portera). Burza mózgów w procesie poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Segmentacja rynku lokalnego. Planowanie marketingowe (budowa planów marketingowych).
Projektowanie kampanii marketingowych. Determinanty gwarantujące skuteczność kampanii reklamowej. Komunikacja marketingowa i projektowanie poszczególnych jej

Obsługa turysty w punktach informacji turystycznej

Stosowanie technik komunikacyjnych w obsłudze turysty, świadomość znaczenia mowy ciała; techniki, narzędzia i metody postępowania w sytuacjach trudnych, Prowadzenie skutecznej rozmowy telefonicznej, Prowadzenie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, Prowadzenie stron internetowych, Wykorzystywanie komunikatorów oraz portali społecznościowych, Uwzględnianie różnic kulturowych, Specyfika wykorzystywania języków obcych (native speakers).

Wybrane szkolenia

Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna

 • Szkolenie z zakresu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji turystycznej dla grupy polsko-białoruskiej
 • Autorska gra szkoleniowa – poznawanie atrakcji Suwalszczyzny i Grodzienszczyzny dla grupy polsko-białoruskiej
 • Profesjonalna obsługi turysty – trudne sytuacje w obsłudze klienta  dla grupy polsko-białoruskiej

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Szkolenie Tworzenie wydawnictw turystycznych. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Kompleksowa promocja produktów turystycznych Wielkopolski” współfinansowanego ze środków WRPO.

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń

Szkolenie Wykorzystanie potencjału kobiet i tworzenia sieci współpracy – w Ostródzie (woj. warmińsko –mazurskie) i Karbówku (woj. kujawsko-pomorskie)

Wybrane szkolenia

Polska Organizacja Turystyczna – największy projekt szkoleniowy dla branży turystycznej w Polsce. Edycja 2012/2013. Tematy szkoleń

Budowanie Marki

Kreowanie marki, Czym jest marka?, Tworzenie nazwy marki (kreacja komunikatu werbalnego marki, nazwa marki jako wyznacznik strategii marki i jako podstawowy jej komunikat, symbolizm w procesie kreacji nazwy marki), Jak wybrać najlepszą nazwę marki?, Strategie i pozycjonowanie marki. Cykl życia marki., Firmowa księga identyfikacji wizualnej. Warsztaty – tworzenie marki nowego produktu (na przykładzie produktu turystycznego) Tożsamość i wizerunek marki. Pola kreacji marki. Etapy kreacji marki. Etapy budowy marki

E-media Relations

przygotowywanie treści do mediów on-line (m.in. zasady redagowania tekstów przeznaczonych do mediów elektronicznych, wykorzystanie wyszukiwarek w działaniach PR – jak tworzyć tekst pod wyszukiwarki);
skuteczna dystrybucja informacji prasowej on-line / nowoczesne sposoby promowania treści informacji prasowych (m.in. systemy wire-service, news-wire, wykorzystanie serwisów typu Wykop, DIGG, biuro prasowe na stronie www, nowe narzędzia – konferencje prasowe on-line);
wykorzystanie mediów społecznościowych (m.in. wykorzystanie Facebooka, blogów, serwisów typu Blip, Twitter);
monitoring treści w Internecie (m.in. płatne systemy monitoringu, RSSy, narzędzia monitorowania i mierzenia serwisów mediów społecznościowych, reagowanie na sytuacje kryzysowe w Internecie, w tym w mediach społecznościowych).

Marka, pozycjonowanie, strategie komunikacji marketingowej

Pojęcie marki. Pozycjonowanie produktu. Strategie promowania marki. Planowanie komunikacji marketingowej.
Planowanie procesu komunikacji marketingowej. Budżetowanie działań z zakresu komunikacji marketingowej. Skuteczność i pomiar efektów (wskaźniki mediowe – jak je interpetować) Narzędzia komunikacji.
Skuteczna reklama. Czynniki sukcesu skutecznego przekazu reklamowego. Planowanie i realizacja kampanii reklamowej. Kreatywność jako istotne narzędzie przekazu reklamowego. Reklama a public relations – podobieństwa i różnice.

Marketing w praktyce

Analiza sytuacji wyjściowej w kontekście planowania działań komunikacyjnych. Wybrane metody analiz marketingowych (analiza SWOT – mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, metoda PEST i analiza Pięciu Sił Portera). Burza mózgów w procesie poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Segmentacja rynku lokalnego. Planowanie marketingowe (budowa planów marketingowych).
Projektowanie kampanii marketingowych. Determinanty gwarantujące skuteczność kampanii reklamowej. Komunikacja marketingowa i projektowanie poszczególnych jej

Obsługa turysty w punktach informacji turystycznej

Stosowanie technik komunikacyjnych w obsłudze turysty, świadomość znaczenia mowy ciała; techniki, narzędzia i metody postępowania w sytuacjach trudnych, Prowadzenie skutecznej rozmowy telefonicznej, Prowadzenie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, Prowadzenie stron internetowych, Wykorzystywanie komunikatorów oraz portali społecznościowych, Uwzględnianie różnic kulturowych, Specyfika wykorzystywania języków obcych (native speakers).

Wybrane szkolenia

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Przeprowadzenie wykładów „Multimedia w PR Internetowym. Podstawy fotografii i tworzenia filmów video” podczas studiów podyplomowych WSAiB „Marketing i PR w Internecie” w roku akademickim 2012/2013 w Gdyni

Lokalna Grupa Działania Morenka w Chojnicach

Przeprowadzenie szkolenia „Nowoczesny marketing elektroniczny” w Kościerzynie w dniu 8.05.2013 oraz w dniu 22.05.2013 w Chojnicach dla LGR Morenka.

Kujawsko-Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów „Nowoczesny e-marketing turystyczny i prawo autorskie” dla uczestników spotkania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w hotelu Podgrodzie w miejscowości Kowal.

Urząd Miejski w Malborku

Szkolenie nowy marketing w promocji klastrów turystycznych organizowane w ramach projektu pt. „Malborski Klaster Turystyczny” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Szkolenie dotyczyło wykorzystania internetu i mediów społecznościowych w promocji destynacji oraz klastra turystycznego.

Business Link Trójmiasto

Szkolenie i warsztaty kultura wizualna – video online

Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Warsztaty tworzenia, rozwoju i promocji produktów turystycznych w Prudniku

Ford

Szkolenie i warsztaty Nowoczesne kanały komunikacji w branży motoryzacyjnej (optymalizacja strony www i strategia komunikacji w mediach społecznościowych).  Szkolenie zrealizowane zostało w projekcie „Akademia Rozwoju Kompetencji Kadr PHU Gołębiewski”.

Przeprowadzamy się do Londynu

Rozpoczęliśmy ekscytującą przygodę. Postanowiliśmy wyjechać z Polski i rozpocząć wszystko od nowa w Londynie. Również w Wielkiej Brytanii zaczęliśmy prowadzić szkolenia i warsztaty. Zobacz nasze projekty w Wielkiej Brytanii 2014-2017 oraz w Polsce w latach 2007-2013

Polish Professionals in London 

 • Szkolenie – Social Media w biznesie i życiu prywatnym czyli  pięć kroków do budowania swojego wizerunku w internecie w zwariowanych czasach lajków i selfie.
 • Warsztaty – Moja pierwsza strona i blog – krok po kroku.

OPA Oxford Polish Association

 • Szkolenie – Jak używać Social Media do promocji biznesu i poszukiwania pracy.

F-STOP Grupa fotograficzna PPL w Londynie 

 • Warsztaty kwadratowej fotografii czyli tajniki Instagrama.

Szkoła Polska im. Lotników Polskich przy Ambasadzie RP w Londynie

 • Szkolenie – Szanse i zagrożenia związane z internetem.
 • Szkolenie – Jak zostać mobilnym reporterem/ blogerem czyli uwolnij swoją kreatywność.

Sekcja Społeczna w POSK w Londynie

Cykl warsztatów dla seniorów

 • Życie w czasach komputerów i tabletów – praktyczny przewodnik korzystania z internetu
 • Smarfony – jak inteligentny telefon może ułatwić życie na emeryturze
 • Trening umysłu czyli fitness mózgu dla każdego – ćwiczenia, gry i zabawy poprawiające pamięć

Współpracowaliśmy między innymi z

Stwórzmy razem projekt zmieniający życie ludzi na lepsze

jarosław marciuk social media ekspert wizerunek marka personal branding

Jarosław Marciuk

Absolwent Uniwersytety Gdańskiego, od 16 lat związany z branżą turystyczną, ekspert marketingu miejsc i e-marketingu, pasjonat nowych mediów, trener/ W Polsce właściciel firmy INSPIROS Consulting Group. Poprzednio Key Account Manager w ogólnokrajowym dziale sprzedaży Corporate and MICE sieci hotelowej Orbis/Accor.
Występował w szeregu konferencji jako ekspert, projekty Inspiros otrzymywały liczne nagrody. Wyróżniony tytułem Social Media Superstar podczas konferencji Social Media Convent 2013 za prowadzone działania w mediach społecznościowych. Social Media nie mają przed nim tajemnic. Twórca społeczności fanów fotografii mobilnej IgersGdansk i IgersPoland. Trener w projekcie Polskiej Organizacji Turystycznej w edycji ogólnopolskich szkoleń w latach 2011/2012 i 2012/2013.